Search This Blog

‘‘બ્લૅક લૅબલ’’, ‘‘કૉફી હાઉસ’’ અને ‘‘સુંઉ કિયો છો’’ના વિમોચન સમયે નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન

‘‘બ્લૅક લૅબલ’’, ‘‘કૉફી હાઉસ’’ અને ‘‘સુંઉ કિયો છો’’ના વિમોચન સમયે નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન


‘‘બ્લૅક લૅબલ’’, ‘‘કૉફી હાઉસ’’ અને ‘‘સુંઉ કિયો છો’’ના વિમોચન સમયે મોરારી બાપુનું સંબોધન


ડૉ. ભારીલના પુસ્તક વિમોચન સમયે અશોક દવેનું પ્રવચનNo comments: